Samenwerking 

Omdat Samen meer is dan de som der delen. Werk ik samen met:
 

Opstellingenbegeleider Astrid Bekkers  waarmee ik samen de Groepsopstellingen en de Groeizame Groep verzorg.

 

Onze samenwerking geeft ons draagkracht en vertrouwen waardoor we in de activiteiten die we verzorgen een prettige sfeer kunnen neerzetten waarin mensen zich doorgaans snel op hun gemak voelen.
 
Daarnaast vraagt dit werk om een zorgvuldige houding waarbij je als begeleider zeker ook je eigen thema's aankijkt en onder de loep neemt. Dus we hebben ook intervisie samen om dit te kunnen doen. 

 

Opleiding Ontwikkelkunst
In september 2023 is Inge Knoope gestart met een eenjarige opleiding: Ontwikkelkunst, een leerweg naar systemisch begeleiderschap.
Een of meerjarige systemische vormingsweg voor procesbegeleiders
.
Tijdens het eerste jaar van de leergang maak je kennis met de wetmatigheden van het systemisch werk en krijg je inzicht in de manier waarop deze wetmatigheden een logische onderlegger vormen voor een gezonde economie en cultuur.
Je verbindt denken, voelen en doen door het begeleiderschap te oefenen.
Je doorgrondt de logica van de systemische filosofie en leert haar kennen als een visie op het integrale paradigma waar de samenleving langzaam maar zeker naartoe beweegt.
Mijn collega Astrid en ik assisteren bij deze opleiding. 
2023 - 2 sept, 7 okt, 11 nov, 9 dec
2024 - 20 jan, 10 feb, 2 mrt, 23 mrt, 20 apr, 11 mei, 1 juni, 29 juni