Over de zeegezichten van Johan Borgman

Als enthousiast podcastluisteraar stuitte ik op een podcastitem uit de podcastserie 'Plots' over de schilderijen van Johan Borgman. 

Johan Borgman (1889-1976), een Nederlandse dichter, schilder en natuurgenezer.
Schilderen is voor hem als het waarnemen met de ziel: zijn ziel verlangt naar wijdheid, en die wijdheid vindt hij terug in de zee.  
Hij heeft een fascinatie voor de zee als de oervorm van alle energie waaruit alle leven voortkomt. Om die reden schildert Borgman gedurende vijftig jaar de zee, in al haar wonderlijke facetten.

 

In de podcastuitzending hoor ik dat er mensen zijn die voor zijn schilderijen staan en zich erdoor gegrepen voelen, alsof ze de energie voelen die hij erin heeft gelegd. Dat is tegelijkertijd even ongrijpbaar als helend, wat opstellingen ook voor mij zijn.

Vandaar dat ik het Johan Borgman Fonds heb gevraagd of ik zijn schilderijen op mijn website mag tonen. Directeur Wim Kramer gaf zijn toestemming met de woorden 'De Borgmanschilderijen zijn hier goed op hun plaats'. Daar ben ik blij mee, omdat ik het fijn vind om schoonheid te delen.